Avinguda de la Clota, 3, 08174 Sant Cugat del Vallès

Comissions AFA

Les comissions de l’AFA La Mirada  neixen de les iniciatives de les families i son aprovades en assamblea. Estan consituïdes per families que, en coordinació amb la direcció de l’escola i les/els mestres betllen per assolir els objectius de l’Escola i de l’AFA. Cada Comissió està formada per 4 persones.

Quines són les Comissions de l’AFA?
Creiem en la importancia de la Comunicació. Valorem que tothom estigui informat del que es treballa desde l’AFA i ho volem fer de forma eficaç i transparent. La Comissió de Comunicació es l'encarregada de gestionar el web de l'AFA i del disseny de comunicacions per altres Comissions (cartells, mailings, infografies, presentacions, etc). L’objectiu és mantenir informades a les famílies de les diferents actuacions de les comissions de l’AFA. Vols contactar amb nosaltres? Leire: comunicacio@afalamirada.cat
La comissió Solidaria neix amb  l’objectiu de canalitzar i executar les propostes solidàries rebudes de les famílies. Creiem en la importancia de transmetre valors als infants i es preparen, entre altres activitats com: mercat i panera solidària i recollida de joguines per Reis, etc. Vols contactar amb nosaltres? Arantza: solidaria@afalamirada.cat
La Comissió Cultural té els seus inicis desde el mateix any de creació de l’Escola. Ens encarreguem d’atendre les inquietuds i interessos de totes les famílies de l’escola, treballant per oferir formació i informació en diverses àrees a través de xerrades, tallers i formacions per les famílies, com també col·laborant amb l’associació de veïns del barri de Volpelleres i altres AFA's, organitzant sortides familiars i d'altres iniciatives que sorgeixen. Treballem per tal que tothom se senti part integral de l’escola i perquè aquesta sigui un punt de trobada i participació que permeti enfortir els vincles i compartir vivències i inquietuds. Vols contactar amb nosaltres?. Paula: cultural@afalamirada.cat
Veure les comissions mixtes >>