Avinguda de la Clota, 3, 08174 Sant Cugat del Vallès

Fes-te soci!

T’agradaria participar més activament en l’educació del teu fill/a?

Vine a l’AFA La Mirada, aquí trobaràs moltes famílies amb les mateixes inquietuts. Pots participar de diferents formes:
 Associació: Confío i vull tenir els avantatges de formar part de l’AFA La Mirada. No tinc temps per més.
 Associació + Implicació proactiva: Vull associar-me i a més formar part de les Comissions i activitats que es duen a terme per l’AFA.

“Els nens i nenes de quines famílies s’impliquen en l’educació, obtenen millors resultats acadèmics”

Avantatges de ser socis i sòcies

• Preus especials en activitats extraescolars i equipament esportiu.
• Accés a qualsevol activitat oferida per l’AFA.
• Intercanvi de coneixements i formació.
• Comunicació habitual de les noticies, esdeveniments, recordatoris i temes tractats amb l’escola La Mirada i entitats externes.

Participa-hi!

Totes les activitats esmentades són possibles amb les aportacions de les famílies de l’AFA. Per col.laborar i fer-se soci/a cal pagar una quota anual de 35€ per família associada, que es pot domiciliar o ingressar al compte de l’AFA.

No dubtis i fes-te’n soci! Ens ajudaràs a fer possible més activitats, serveis i ajudes.


Ara ja pots fer el pagament…

Quota anual

Inscripció Associació de Famílies d'Alumnes Escola La Mirada

€35.00

El Secretari de l’Associació comprovarà que la sol·licitud contingui totes les dades necessàries i podrà requerir a l’interessat la informació o documentació addicional que consideri convenient. 

Rebuda la sol·licitud i l’ingrés de la quota, serà examinada la documentació aportada, i es procedirà a donar-la d’alta en el llibre de registre de socis i sòcies de l’Associació.

L’ingrés implicarà l’acceptació per part del nou associat/da dels presents Estatuts, els reglaments de funcionament intern que s’estableixin i totes les decisions o mesures de gestió o administració vàlidament adoptades per la Junta Directiva. 

D’acord amb l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals seran incorporades a un fitxer automatitzat amb la finalitat que poguem contactar amb vosaltres y/o enviar informació que pogui ser del vostre interès. Les dades recollides son enmagatzemades de forma confidencial i amb les mesures legals establertes i no serán cedides ni compartides amb empreses ni entitats alienes. Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita adreçada a info@afalamirada.cat