Avinguda de la Clota, 3, 08174 Sant Cugat del Vallès

Manifest en suport de l’escola La Mirada

ENCARA SOM A TEMPS DE FER QUE EL PROJECTE DE L’ESCOLA LA MIRADA ES FACI REALITAT

Des de l’any 2016 l’Escola La Mirada està en funcionament en barracons. Inicialment, es va dir que en pocs anys els infants podrien mudar-se a la nova escola projectada a la parcel·la adjacent a l’Institut Leonardo da Vinci, davant l’estació de FGC de Volpelleres. A causa d’un informe de Protecció Civil que no permetia la construcció de l’escola en aquesta parcel·la el projecte es va endarrerir i la ubicació de l’escola es va moure 200 metres per tal de trobar un emplaçament que garantís la continuïtat del projecte i retardés el mínim el temps per fer realitat l’escola. La preocupació per l’afectació a la natura que podia suposar aquesta petita modificació va aconseguir el compromís de l’Ajuntament de renaturalitzar la parcel·la originària per integrar-la al bosc, i la conversió de la resta de parcel·les urbanitzables del parc en zona verda. D’aquesta manera s’aconseguia incrementar i blindar el bosc del parc de Volpelleres. La COVID i la inflació van provocar més endarreriments en la construcció de l’escola que finalment va iniciar-se el passat mes de novembre. Però les obres van ser immediatament aturades per les mesures cautelars presentades per l’entitat de defensa de l’entorn ADENC. La persecució de diverses entitats contra el projecte de l’Escola La Mirada ha estat constant i incansable, en una campanya plena d’amenaces, mentides i crítiques cap al projecte. En tots aquests anys, cap d’aquestes entitats ha aconseguit posar sobre la taula una proposta que fes viable el projecte, la qual cosa posa de manifest que estan obertament posicionats en contra de la continuïtat del projecte actual de l’escola pública La Mirada, per sobre de la protecció d’un entorn que, lluny de destruir-se, creixerà i quedarà blindat.

EDUCACIÓ

Mantenir l’escola en barracons implica una afectació negativa al procés lectiu dels infants i a les condicions laborals dels treballadors i les treballadores de l’escola, ja que es posa en risc la continuïtat d’un projecte educatiu i la qualitat de l’educació pública queda en entredit.

A més, endarrerir la construcció de l’escola genera tensions a tot el sistema educatiu de Sant Cugat. A mesura que els nous habitants que venen a gaudir de la ciutat fan necessari que hi hagi més places de l’oferta de l’educació pública, es fa imprescindible que la ciutat compti amb una escola que sigui capaç d’assumir aquesta demanda tant en les places d’Ei3 com en cursos superiors, per a aquelles famílies que venen a viure a Sant Cugat amb infants que ja estan cursant primària. Aquest fet ja està suposant un augment de ràtios en les escoles santcugatenques.

Els serveis públics es troben molt pressionats i l’educació no n’és una excepció. Cal que no afegim més punts de tensió, com és l’augment de ràtios o les condicions de treball complicades, que afecten negativament al sistema educatiu de tota la ciutat.

MEDI AMBIENT I CONTAMINACIÓ

Cada any que s’allarga l’estada en barracons, sense poder mudar-se a la nova escola construïda sota paràmetres d’alta eficiència (ECCN), implica emetre 37,6 tones anuals de CO₂. En l’actual situació d’emergència climàtica cal tenir una visió global i una actitud responsable per reduir la crisi climàtica. No podem permetre’ns destruir més del que volem protegir, i cada mes que passa es generen 3 tones de CO₂. La quantitat anual de CO₂ esmentada trigaria 375 anys a ser fixada per la petita fracció de bosc afectada per la construcció de l’escola. Aquestes dades posen de manifest el greuge ecològic que implica el fet que s’hagi aturat la construcció de l’escola.

Cal destacar que la preocupació per la preservació del medi ambient per part de tots els agents socials locals implicats han aconseguit assegurar un procés de restitució de la natura que hem de reconèixer com una sòlida victòria en la lluita de la defensa de l’entorn i la natura. El projecte de construcció de la nova escola va associat a un procés de restitució, renaturalització i blindatge de l’entorn natural del Bosc de Volpelleres que pretén fer créixer el bosc fins a les 11 hectàrees i augmentar el nombre d’arbres.

A hores d’ara no cal que expliquem com n’és de perjudicial el CO₂ i com contribueix de forma alarmant al canvi climàtic. No hi ha setmana que no trobem als diaris notícies que ens expliquen la importància de la reducció de les emissions, tan perjudicials per al nostre planeta i la nostra salut. Com a mostra podem referirnos al darrer informe de l’Agència Europea del Medi Ambient, que afirma que la contaminació causa cada any més de 1.200 morts prematures de menors a Europa.

NATURA I ESCOLA

La natura és font de benestar. Una visió inclusiva de l’ésser humà i les seves activitats amb la natura promou un plantejament que permet mantenir l’activitat humana dins l’ecosistema de forma harmònica. Aquesta visió aplicada a una activitat de servei públic essencial com és l’educació contribueix a obtenir beneficis per la salut i el benestar que aporta la natura en tots els seus àmbits.

ECONOMIA

El cost addicional que suposa mantenir l’escola en dos barracons independents i de molt baixa eficiència, en comptes de fer les classes a l’escola definitiva d’alta eficiència energètica, suposa uns 30.781 € anuals. Una quantitat que es podria haver invertit en accions orientades a potenciar la biodiversitat del bosc i en millorar el corredor verd a través del parc de can Vernet, en definitiva, a millorar el nostre entorn, fer-lo més amable per a la ciutadania i per als animals amb els quals convivim.


CIUTAT

L’educació, i en especial, l’educació pública d’una ciutat, és un servei essencial per al correcte desenvolupament del municipi. Generar conflictes socials amb falses amenaces per atacar un projecte d’escola que lluny de destruir l’entorn creix en harmonia amb la natura, restituint i tenint cura del bosc, no ajuda a construir cohesió social ni vida de barri. Una cohesió essencial per reforçar la cultura i la vida social local. Les entitats sota-signants d’aquest manifest, ens comprometem a:

  • Expressar el nostre suport a la comunitat educativa de l’Escola La Mirada, així com al projecte actual, i demanen a ADENC i les seves sòcies que retirin les accions judicials i s’iniciï un procés de resolució del conflicte
  • Recollir el compromís i el suport dels grups polítics que signin aquest manifest de mantenir les propostes que blinden i fan créixer el bosc un cop el projecte de l’escola sigui una realitat.
  • Fer una crida a tota la comunitat educativa de Sant Cugat, a les entitats socials, culturals i esportives i a altres agents rellevants de la ciutat perquè mostrin el seu suport al progrés sostenible de la ciutat en aspectes tan essencials com l’educació́ pública, i se sumin a la nostra demanda cap a ADENC de desbloquejar el projecte com més aviat millor.