Avinguda de la Clota, 3, 08174 Sant Cugat del Vallès

Presentació de la Junta de l’AFA Escola La Mirada, Sant Cugat

Bón dia families, voliem començar aquest butlletí agraïnt la confiança que heu depositat en nosaltres i tot el recolçament i escalf que estem rebent per part de les famílies.

Tenim moltes ganes de traballar, treballar per la  nostra escola, els  infants  i les famílies.

Volem ser una junta activa, que col·labori amb la direcció i que al mateix temps sigui independent per defensar els interessos de les famílies amb transparència i decisió.

Per assumir la dedicació que suposa una Junta, hem assumit una presidència plural on els referents compartim la portavocia tot i que, internament ens anem repartint les tasques. L’objectiu d’aquesta responsabilitat compartida és fomentar la cooperació, consens i dinamització en la presa de decisions. Per ara els referents som Elisenda Casanelles, Anna Sánchez, Jordi Sánchez, Gabriel Jover, Clara Taché i Paula Mendoza.

Les quatre línies de treball principals de la Junta són: 

1. Assegurar la representació de totes les famílies de l’AFA.
Obrirem les reunions de la junta a les comissions, delegats i representants del consell escolar. Dinamitzarem la participació i la presa de decisions a l’Assemblea General i adquirim el compromís d’escolta activa per tenir en compte totes les opinions.

2. Tenir una estreta col·laboració amb l’equip directiu.
Per participar en la dinàmica de l’escola amb total transparència i poder informar obertament a les famílies de tots els processos.

3. Estar al servei de totes les comissions de treball formades per famílies de l’escola
Per a acompanyar-les en els projectes iniciats i els futurs proposats.

4.  Defensar el nostre dret a una escola pública digna, inclusiva, no segregadora, amb igualtat de gènere, de proximitat, gratuïta i de qualitat. 

Salutacions,

La Junta